Gynekologická ambulancia Stupava
Prechod na začiatok stránky
Hlavná stránka | Liquid Based Cytology

Liquid Based Cytology

Od dôb objaviteľa PAP testu, pána Papanicolaua (1928) predstavuje „Liquid Based Cytology“ prvú skutočnú inováciu v oblasti cytologickej diagnostiky prekanceróz krčka maternice.

„Liquid Based Cytology“ nie je len technickým rozšírením tradičných možností konvenčných metód cytologického skríningu (PAP test), ale vďaka nadstavbovým imunocytochemickým vyšetreniam, otvára úplne nové možnosti precizovania diagnostiky a tiež bližšie určenie charakteru proliferatívnych zmien na vyšetrovaných bunkách. 

V USA sa „Liquid Based Cytology“(LBC) v cytologickej diagnostike stala štandardom (viac ako 70% odberov tvorí LBC).

Údaje American Cancer Society ukazujú, že od roku 1996, keď bola zavedená „Liquid Based Cytology“ klesla frekvencia výskytu rakoviny krčka maternice o bezmála 30%.

Medzinárodné štúdie poukázali na vyššiu záchytnosť premalígnych skvamóznych ale aj glandulárnych lézií a to bez zníženia špecifity záchytu.

V Anglicku, Škótku, Írsku a taktiež v Švajčiarsku je „Liquid Based Cytology“ v cytologickej diagnostike prekanceróz krčka maternice zlatým štandardom. 

Vyšetrenie „Liquid Based Cytology“ je na Slovensku dostupné od 19. septembra 2010 . Exkluzívne v laboratóriách Medicyt a Cytolab. 

Sprístupnenie tejto metódy lekárskej verejnosti predstavuje významný krok vpred v oblasti prevencie a rannej diagnostiky prekanceróz krčka maternice.

Viac informácií o LBC si môžete prečítať v PDF dokumente  LBC (pre otvorenie kliknite na LBC).